Marica Campo: "O Val do Mao era o espazo para a liberdade"
L. D. V. (El Progreso Dixital, 27/03/2013)