Os Premios María Casares preparan unha gala reivindicativa e inspirada no cómic
E. P. (Galicia Hoxe Dixital, 27/03/2013)