Autores e representantes do sector editorial analizan nun curso de formación continua a poesía infantil no século XXI
www.usc.es, 07/09/2009