"Que todos saiban que hoxe a gaita galega non chora, que canta"
Redacción (praza.com, 24/02/2013)