Lectura de poemas no panteón de galegos ilustres para homenaxear a Rosalía
E. P. (Galicia Hoxe Dixital, 24/02/2013)