As literaturas infantís, a estudo no Ramón Piñeiro
Redacción (Galicia Hoxe, 07/09/2009)