Temos que crear unha sociedade ben formada
M. B. (La Voz de Galicia, 05/09/2009)