A poesía infantil no século XXI
Atlántico Diario, 30/08/2009