"Aos nenos interésanlle as mesmas cousas que hai cen anos"
J. Muñiz (La Voz de Galicia, 06/09/2012)