Solidaridade dos escritores galegos
Redacción (Faro de Vigo, 27/03/1986)