V Encontros Cidade da Coruña: As artes e a literatura
www.coruna.es, 17/04/2012