Atopándonos entre o eu e o nós
Mario Regueira (ProTexta, 22/11/2009)