As orixes do fenómeno e os sacaúntos abren o encontro de lendas urbanas de Lugo
María L. Viñás (El Progreso Dixital , 29/10/2011)