Segundas sombras e novos mitos
Xosé Luís Méndez Ferrín (Faro de Vigo, 14/01/2012)