Alcalá inicia accións xudiciais contra Planeta
Maré (Galicia Hoxe, 17/11/2009)