I Xornadas de Literatura e Ensino
Editorial Galaxia, 16/11/2011