A prol dunha educación literaria
Armando Requeixo (Criticalia, 20/11/2011)