'O peso da nación' pecha o Encontro de autores novos
Redacción (Galicia Hoxe, 22/11/2009)