Ante a crise, a escrita galega demanda compromiso
M. Del Río (Duvi. Diario da Universidade de Vigo, 06/10/2011)