Honran a Rosalía de Castro no aniversario do seu nacemento
E. P. (El Correo Gallego Dixital, 24/02/2012)