Estudando un formato
Xosé Feixó (Faro de Vigo, 06/10/2011)