Centro de Documentación da AELG
Primeira parte. Capítulo L Sagitário [Fragmento]
Obra: Scórpio
Autor/a: Carvalho Calero, Ricardo
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Rabuñal, Henrique