Centro de Documentación da AELG
Breve historia da literatura galega
Queixas, Mercedes