Centro de Documentación da AELG
Á lus do candil - [Fragmento]
Fole, Ánxel
Le: Vázquez, Carlos
Lugar de gravación: Museo Provincial de Lugo
(Lugo)
Ano de gravación: 2007
Se non pode ver o vídeo, precisará instalar o plugin de flash, que pode descargar aquí