Centro de Documentación da AELG
Á lus do candil - O documento
Fole, Ánxel
Le: Vázquez Somoza, Xosé Luís
Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago
(Lugo)
Ano de gravación: 2009
Se non pode ver o vídeo, precisará instalar o plugin de flash, que pode descargar aquí