Carmen
Mejía Ruiz

Doutora en Filoloxía Románica e profesora titular de Filoloxía Románica do Departamento de Filoloxía Románica, Eslava e Lingüística Xeral da Universidade Complutense.